Đăng ký thẻ giảm giá

Metro cung cấp một số loại thẻ phương tiện công cộng giảm giá. Hãy bấm vào liên kết “Tìm hiểu thêm” bên dưới để tìm hiểu tác dụng của mỗi thẻ.

Để nạp tiền vào thẻ hiện có, hãy truy cập myorca.com

Để thay thế thẻ bị mất hoặc bị đánh cắp, hãy truy cập Câu hỏi thường gặp trên myorca.com

Nếu quý vị không biết nên đăng ký loại thẻ nào, hãy nhận trợ giúp từ Giá vé của thẻ ORCA nào phù hợp với quý vị?


Thẻ giảm giá vé khu vực cho người khuyết tật

Đối với người khuyết tật đạt đủ điều kiện theo Tiêu Chí Đủ Điều Kiện Y Tế

Tìm hiểu thêm về thẻ này


Thẻ ORCA LIFT mới hoặc kéo dài gia hạn mới lại

Dành cho những hành khách có thu nhập hội đủ điều kiện từ 19–64 tuổi

Tìm hiểu thêm về thẻ này


Thẻ hàng năm được trợ cấp

Đối với hành khách đi xe nhận được một số chương trình phúc lợi nhất định của tiểu bang

Tìm hiểu thêm về chương trình này


Thanh thiếu niên và người lớn tuổi có thể đăng ký thẻ trên myORCA.com

 

Thẻ giảm giá vé khu vực cho người cao niêng

Dành cho người từ 65 tuổi trở lên

Tìm hiểu thêm về thẻ này

Thẻ ORCA thanh niên

Dành cho hành khách thanh niên từ 6–18 tuổi

Tìm hiểu thêm về thẻ này